Un any més la nostra escola organitza el casal d'estiu. L'estiu és un moment idoni per al desenvolupament de totes aquelles activitats que omplen un temps de lleure, interessants, divertides, educatives, socials...
Les vacances d'estiu són un descans del curs escolar, una oportunitat d'afavorir el procés maduratiu d'una forma lúdica, emocionant i engrescadora!
Els infants i joves són els veritables protagonistes, el nostre objectiu és oferir un ventall d'activitats variat, a mida de tots els interessos, que els aporti una experiència inoblidable!

RAONS PER VENIR!

 • Activtats dins i fora del recinte escolar
 • Activitats relacionades amb el nostre entorn
 • Activitat estrella de la setmana
 • Gimcanes, jocs de cohesió d’equip, jocs esportius i molt més!
 • Descobrir i salvar grans històries!

* Totes les activitats i sortides estan subjectes a les normatives de Protecció civil i a les mesures que estableixi el Departament de Joventut.

ORGANITZACIÓ DEL DIA

8:00 Acollida matinal (servei opcional)
9:00 Benvinguda / Bon dia!
9:30 Presentació del dia
10:00 Activitat
11:00 Esmorzar i hidratació
11:30 Activitat
12:45 Dic la meva! Valoració grupal i hàbits d'higiene (comiat dels infants que no es queden a dinar)
13:00 Comiat i recollida dels infants
13:00 Dinar (només juliol)
14:00 Esbarjo (només juliol)
15:00 Sortida (només juliol)

L’EQUIP DE MONITORS I MONITORES

Totes les activitats d’estiu que ofereix l'escola es desenvolupen amb un equip educatiu conformat per un director/a de lleure i un grup de monitors/es, adequadament titulats d’acord amb la normativa vigent, Decret 137/2003 de la Generalitat de Catalunya per a les activitats de vacances i lleure amb infants i joves. El nombre de monitors/es és d’1 monitor/a per cada 10 participants, garantint així la plena atenció i dedicació personalitzada.

El monitor/a del casal és una persona compromesa amb els infants i l’equip a través del joc, d’activitats de lleure, esportives, manuals, de cohesió i moltes altres: s’apropa als infants, els acompanya en el seu creixement i els transmet valors com el de la solidaritat i el treball en equip, entre d’altres.

MODALITATS I PREUS

 • Acollida de 8 a 9

Esporàdic 4 €  -  Mensual 40 €

 • Menjador amb taper de casa (només el mes de juliol)

Esporàdic 5 €  -  Mensual 50 €

 • 1 Setmana 65 €
 • 2 Setmanes 110 €
 • 3 setmanes 155 €
 • 4 setmanes 180 €

Descompte de 5% per segon germà les mateixes dates

Podeu fer la vostra inscripció en el formulari següent.

Un cop feta la inscripció caldrà enviar el comprovant del pagament del 30% del total a gosia@lasalle.cat. La inscripció no serà válida sense el comprovant d'ingrés del 30% de l'import total. El pagament el podeu fer a la secretaria de l'escola o be mitjançant transferència bancària al número de compte ES12 2100 0028 7102 0003 2665. Abans de l'inici del casal s'ha d'haver fet el pagament total, sinó no es podrà participar del mateix.