Educació Infantil

Els cursos d’Educació Infantil són de cabdal importància a la nostra escola, ja que és l’etapa on s’estableixen les habilitats motores, perceptives, cognitives, lingüístiques, afectives i socials que ha de contribuir al desenvolupament integral de l’infant. La col·laboració amb les famílies i un entorn de confiança farà que se sentin acollits per a créixer i aprendre.

L’etapa d’infantil és la base de l’escola i per això volem que els inicis a la vida escolar dels nostres alumnes siguin el més satisfactoris possible, estimulant l’aprenentatge a través del joc , on descobriran sensacions i emocions que els convertirà en els protagonistes absoluts d’aquesta etapa.

L’aprenentatge es basa en l’experiència i interessos, afavorint la utilització de diversos procediments i el desenvolupament de les capacitats.
Els cursos d’Infantil estan ubicats en un entorn tranquil, acollidor i on els espais afavoreixen i potencien els seus aprenentatges.

Els eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil són els següents:

Aprenentatge per racons

on a través de diferents racons d’aprenentatge, de relació i comunicació, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Els racons responen a la necessitat que tenen els infants de jugar i relacionar-se, per tant és una manera de poder donar resposta als seus interessos i necessitats i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos. Els racons varíen depenent de l’edat de l’infant i están relacionats amb les intel·ligències múltiples descrites per Gadner.

Tecnologia i robòtica

Una metodologia que s’adapta als temps en els quals vivim i que permet als infants un contacte amb la tecnologia que va més enllà de l’oci.

L’escola compta amb dispositius com ara projectors interactius, pissarres digitals, tauletes, Ipads... A més, dels escornabots, que són uns petits robots educatius que disfrassem i que estan dissenyats per desenvolupar les capacitats elementals de la programació: orientació espacial, motricitat, lògica, estratègia…

Anglès i daily routines
Afavoreixen el desenvolupament de la intel·ligència lingüística i la dimensió plurilingüe de la llengua estrangera per a potenciar la capacitat d’expressió oral i la comprensió en anglès.
Projectes TIL - Tractament integrat de llengües
Apostem per l’aprenentatge integrat de llengües mitjançant projectes d’intercomprensió lingüística, tot descobrint que darrera diferents llengües, amb les seves semblances i diferències, hi ha diferents cultures igualment interessants.
Aprenentatge cooperatiu
Afavorim el treball col·laboratiu basat en el diàleg, amb el qual els infants desenvolupen habilitats socials, incrementen la seva participació i rendiment i, poden argumentar, contrastar opinions tot arribant a acords.
Lecto-escriptura
Potenciem l’aprenentatge constructivista de la lectura i escriptura amb activitats orals i escrites que resulten properes i significatives per als alumnes. En aquesta etapa d’iniciació prioritzem el treball de les habilitats motrius i de consciència fonològica. Aquests factors són clau per a una bona consolidació de l’aprenentatge al final del primer cicle de primària.
Espai famílies
La unió entre l’escola i la família és un element clau per tal que els nostres alumnes avancin en la descoberta d’un mateix i de l’entorn que els envolta. Família i escola treballem de la mà en la mateixa direcció. Per això, oferim espai a les famílies per a que s’acostin a compartir activitats o propostes relacionades amb els diferents projectes que portem a terme.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són: